32-660 Chełmek
ul. Przemysłowa 6B

NIP
549-24-38-117
REGON
123114501
tel.
+48 33 846 45 15
gsm
+48 514 026 147 Skup Chełmek - Ceny złomu.
gsm
+48 797 544 241, 501 800 996 Skup Oświęcim – Ceny złomu.
gsm
+48 517 433 727 Skup Wilamowice - Ceny złomu.
gsm
+48 500 046 411 contact in english
e-mail
biuro@rpscraper.pl

Likwidacja stanów magazynowych

RP Scraper SP. z o.o. prowadzilikwidację stanów magazynowych we wszystkich branżach produkcyjnych, przemysłowych, handlowych.

Na życzenie klienta odbieramy towary z magaynów firmowych własnym tarnsportem.

Towary są przekazywane do RP Scraper na zasadzie umowy komisowej lub sprzedaży gotówkowej lub terminowej. Towary są magazynowane na naszym placu lub w magazynach i następnie odsprzedawane dalej lub na życzenie klienta niszczone i poddane procesowi recyklingu. Na wszystkie towary podbijamy karty przekazania odpadu.

Zapraszamy do współpracy.